SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/011 | 5052 Újszász, Dózsa György út 23.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Díjak, kedvezmények

A tanuló juttatásai

A tanuló ahhoz a szakképző intézményben szervezett szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt az első szakma megszerzésével összefüggésben ösztöndíjra (a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével) és egyszeri pályakezdési juttatásra, rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pedig pályázat útján támogatásra jogosult. Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege - amely 2022. január 1-én 100 ezer Ft - 2022. szeptember 1-től az alábbiak szerint alakul.

Az ösztöndíj mértéke a technikumban folyó ágazati alapoktatásban 8%, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban 16%. A szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban pedig az előző tanév végi tanulmányi eredmény alapján a következőképpen alakul:

2,00-2,99: 8%
3,00-3,99: 25%
4,00-4,49: 42%
4,49 felett: 59%

Évismétlés esetén nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló a megismételt évfolyamban. Ha igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást, az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban.

Az egyszeri pályakezdési juttatás összege a szakmai vizsga eredménye alapján a következő:

2,00-2,99: 133%
3,00-3,99: 184%
4,00-4,49: 243%
4,49 felett: 302%

Támogatásra olyan tanuló pályázhat, aki a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van. A támogatás havonkénti mértéke az előző tanév végi eredmény alapján:

3,50-3,99: 16%
4,00-4,49: 25%
4,49 felett: 34%

Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum

5052 Újszász, Dózsa György út 23.

Telefon: +36 56 439 329

E-mail: rozsa@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000759


2024Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum